WYGODNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE - WYKORZYSTAJ ATUTY OBSŁUGI ONLINE

Wybierz interesującą Cię kategorię

Page Logo

Pomogliśmy już ponad 24 tysiącom osób w Polsce.

Pomożemy też Tobie!


IMG_2366.jpg [916.37 KB]

Chcesz referencje od naszych Klientów?
Nasz Konsultant skontaktuje Cię z jednym z nich, abyś mógł się przekonać że warto powierzyć nam swoją sprawę.

Zadzwoń 570 513 513
Napisz g.ludera@codex.org.pl

Zobacz nasze wygrane sprawy

adult-alone-anxious-black-and-white-568027 (1).jpg
wypadek komunikacyjny

Zadośćuczynienie po stracie osoby bliskiej

Wysoka kwota zadośćuczynienia dla bliskich osoby zmarłej w wypadku. 

lance-grandahl-nIt425wAzao-unsplash (1).jpg
Wypadek komunikacyjny

Wysokie odszkodowanie z OC sprawcy

Odszkodowanie dla poszkodowanego w wypadku kierowcy samochodu osobowego.

shutimg2.png
Wypadek w pracy

Odszkodowanie dla poszkodowanego pracownika

Wysokie odszkodowanie dla pracownika budowy, który uległ wypadkowi w wyniku zaniedbań pracodawcy.

Masz pytania?

Czy chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie za darmo?

Numer telefonu

Określ dogodny czas rozmowy

Newsletter Logo

Footer Logo NEWSLETTER
Podaj swój adres e-mail i zapisz się do naszego newslettera już teraz

1. DEFINICJE 1.1. Administrator – Centrum Obsługi Powypadkowej Codex Sp. z o.o. 1.2. Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. 1.3. Polityka Prywatności - niniejsza Polityka prywatności. 1.4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 1.5. Strona – niniejsza strona internetowa prowadzona przez Administratora 1.6. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę. 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY 2.1. Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika. 2.2. Administrator może zbierać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym dla optymalizacji procesów korzystania ze Strony i udostępnienia jej funkcjonalności. 2.3. Korzystanie ze Strony jest możliwe bez konieczności zakładania konta przez Użytkownika i nie wymaga podania danych osobowych w formularzu rejestracyjnym. . 2.4. W przypadku gdy w ramach Strony dostępne są dodatkowe funkcje, odpowiednie informacje dotyczące celu przetwarzania danych osobowych oraz zakresu i zasad przetwarzania danych dostępne będą przy ich zbieraniu na potrzeby tych funkcji. 3. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE 3.1 Pliki cookie mogą być przez nas wykorzystywane dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania naszej strony internetowej na urządzeniu końcowym. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookie oznacza, że mogą one być zamieszczane w urządzeniu końcowym. 3.2 Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookie pochodzących ze Strony w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu. 3.3 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. 3.4 Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony. 3.5 Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 4. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony w celu: 4.1. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 4.2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 4.3. w wypadku przetwarzanie danych w celach innych niż wymienione, odpowiednie informacje dotyczące podstawy prawnej dostępne będą przy ich zbieraniu. 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 5.1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony będą przechowywane przez okres korzystania ze Strony, lub okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 5.2. Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. 6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 6.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 6.1.1. prawo do sprostowania danych - jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje; 6.1.2. prawo dostępu do swoich danych - Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy; 6.1.3. prawo do usunięcia danych, zwane też "prawem do bycia zapomnianym" - jeśli Użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia; 6.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - jeśli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania; 6.1.5. prawo do przenoszenia danych - Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi; 6.1.6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego; 6.1.7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik, którego dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do wycofania zgody dotyczącej przetwarzania w każdym momencie i bez podania przyczyny 6.1.7.1 Wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne; Użytkownik może wycofać zgody poprzez zmianę ustawień 6.2. Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieuprawnionym. W przypadku Użytkowników, którzy nie założyli konta na Stronie, Administrator nie ma możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika, gdyż przetwarzane dane dotyczą wyłącznie informacji o korzystaniu ze strony, bez informacji o tożsamości Użytkownika. 6.3. Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 7.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny - zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 7.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 8. KONTAKT 8.1 Adres Administratora – Centrum Obsługi Powypadkowej Codex Sp. z o.o. ul. Tadeusza Rejtana 36 35-310 Rzeszów. 8.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@codex.org.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem "Inspektor ochrony danych". 9. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 9.1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Dane zostaną wykorzystanie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000). Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę Codex Sp. z o. o. sp.k.


Footer Social Menu

Copyright Footer